Είσοδος ή Εγγραφή
Είσοδος ή Εγγραφή
Καλάθι

Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50 €

Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50 €

Όροι & Προϋποθέσεις


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ROROS είναι ένα κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, το οποίο εδρεύει στην Πάτρα επί της οδού Κορίνθου 242Β.
Στο παρόν κείμενο περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή και ακριβές οι όροι χρήσης του καταστήματος. Σας καλούμε πρίν περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους, που εφαρμόζονται ειδικά για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ROROS.
Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους όρους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών.
Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς την ιστοσελίδα του οιαδήποτε χρονική  στιγμή το κρίνει σκόπιμο, να προσθέτει, τροποποιεί και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτήν χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρεί ακόμα το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή. Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα του καταστήματος επιβεβαιώνει ότι έχετε κατανοήσει τους όρους του παρόντος και συμφωνείται απόλυτα με αυτούς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση (όπου εφαρμόζονται), κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Παραγγελία

Η σύναψη έγκυρης παραγγελίας είναι δυνατή εφόσον ο καταναλωτής είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον ελληνικό ΑΚ, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας του και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης.
Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο κατά την παράδοση και παραλαβή σε αυτόν, τού δέματος και της συσκευασίας άπο την κούριερ.
Αν η συσκευασία  ή ο φάκελος που περιέχει το προϊόν είναι παραβιασμένος ή ανοιγμένος, ο πελάτης πρέπει  να μην παραλάβει την συσκευασία – φάκελο και να επικοινωνήσει άμεσα με το κατάστημά μας, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, προκειμένου να αναφέρει το πρόβλημα.
Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει την παραβιασμένη ή ανοιγμένη συσκευασία – φάκελο, τότε ο πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την κατάσταση του προϊόντος χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή αντικατάστασης αυτού, από το κατάστημά μας.
 
Η σύναψη παραγγελίας πραγματοποιείται :

Α) Μέσω εγγραφής στην ιστοσελίδα ακολουθώντας τα εξής βήματα:
Ο καταναλωτής εγγράφεται στην ιστοσελίδα του καταστήματος συμπληρώνοντας στην αντίστοιχη φόρμα το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ενώ ορίζει και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Εν συνεχεία θα λάβει από το κατάστημα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής του.
Προκειμένου να πραγματοποιήσει παραγγελία συμπληρώνει στην αντίστοιχη φόρμα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης.
Η ολοκλήρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και την Οριστική Υποβολή αυτής. Μετά την αποστολή της φόρμας παραγγελίας ο καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει στο οποίο περιλαμβάνονται :
•    η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του καταστήματος.
•    τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού.
•    την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.
•    τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης.
•    τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής.
•    το δικαίωμα υπαναχώρησης, και ειδικότερα τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος, και σε χωριστό έντυπο υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης.
•    πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εγγυήσεις.
•    τον κωδικό της παραγγελίας με τον οποίο μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του.

Β) Χωρίς εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα
Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει τις ηλεκτρονικές του αγορές χωρίς εγγραφή στο Κατάστημα (με τη χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Κατά τη διαδικασία αγοράς θα ζητηθεί από το χρήστη να δηλώσει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Αν ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί, είτε να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα και, έτσι, τα στοιχεία του θα αποθηκευτούν για μελλοντικές συναλλαγές είτε να μην εγγραφεί, οπότε σε μελλοντικές συναλλαγές θα χρειαστεί να επαναλάβει εκ νέου την δήλωση των σχετικών στοιχείων.

Το www.roros.gr  παρέχει την δυνατότητα παραγγελίας των αγαθών που είναι διαθέσιμα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και παραλαβής των αγαθών από τo φυσικό κατάστημα ROROS το οποίο εδρεύει στην Κορίνθου 242β στην Πάτρα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα αγαθό/ά που επιθυμεί να αγοράσει καθώς και την παραλαβή του προϊόντος αγοράς στο φυσικό κατάστημα, αποπληρώνοντας το τίμημα της αγοράς με μετρητά ή κάρτα, κατά την παραλαβή των αγαθών στο φυσικό κατάστημα που έχει επιλέξει. Η εν λόγω παραγγελία θα ισχύει από την στιγμή που ο χρήστης θα λάβει ενημερωτικό e-mail για τις ημερομηνίες παραλαβής της παραγγελίας από το φυσικό κατάστημα και για όσο χρόνο αναφέρεται στο εν λόγω e-mail. Αν ο χρήστης δεν προσέλθει στο κατάστημα και καταβάλει το τίμημα, κατά την ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, η παραγγελία θα ακυρώνεται, μη υπέχουσας της Εταιρείας ευθύνης εκ της αιτίας αυτής. Αν χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία χωρίς παραλαβή από το κατάστημα), η Εταιρεία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος ¨ROROS¨. Όλα τα περιεχόμενα του eshop αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος ROROS. Κάθε πληροφορία, κείμενο, λογισμικό και πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη αντιγραφής, αναπαραγωγής, διανομής ή χρήσης για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του καταστήματος ¨ROROS¨.

Επιστροφές/αλλαγές
Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του α) επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) υπαναχώρηση από την πώληση.
Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος, εντός 24 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος  εφόσον:
•    Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν ή κατεστραμμένη συσκευασία.
•    Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη.
•    Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, εγγύηση, οδηγίες χρήσεις) και στην αρχική του συσκευασία καθώς και να μην έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο τα καρτελάκια του καταστήματος ROROS και οι ετικέτες του προϊόντος.
•    Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρία που θα σας υποδείξουμε για τους πελάτες μας και με επιβάρυνση του καταστήματος.
•    Ο καταναλωτής επικοινωνεί με το κατάστημα εντός 24 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος, στο τηλέφωνο 2610621815 ή στο mail info@roros.gr, προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του.

Δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα μεταφορικά έξοδα. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή είναι δυνατή εφόσον :
•    Αφορά σε προϊόν για το οποίο ΔΕΝ έχει προηγηθεί εξατομικευμένη παραγγελία, όπως βέρες, ή μετατροπές ή προϊόν που δεν υπάρχει στο κατάλογο μας.
•    Το προϊόν δεν έχει φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί πέραν της δοκιμής, δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από το μπρασελέ των ρολογιών και δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στα κοσμήματα.
•    Δεν έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο τα καρτελάκια του καταστήματος ROROS και οι ετικέτες του προϊόντος.
•    Επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος, όπως η εγγύηση, οι οδηγίες χρήσεις και η απόδειξη αγοράς.
•    Το προϊόν αποσταλεί στη συσκευασία στην οποία παρελήφθη.
•    Αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@roros.gr με ένδειξη επιστροφή και αναφορά του κωδικού παραγγελίας.
Το κατάστημα ROROS δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το κατάστημα ROROS έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων (αξία προϊόντος), και να προβεί μονομερώς σε μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι της απαίτησης του πελάτη.
ε περίπτωση εμπρόθεσμης ακύρωσης της παραγγελίας τα χρήματα θα επιστρεφονται ανάλογα με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή και πραγματοποιήθκε η πληρωμή. Ειδικότερα οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικής θα ακυρώνονται ενώ στην περίπτωση αντικαταβολής θα γίνεται κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που θα μας υποδεικνύει ο πελάτης.
Για αγορές που πραγματοποιείτε στο κατάστημα μας ή παραλαβής των προϊόντων από το φυσικό κατάστημα έχετε δυνατότητα αντικατάστασης μόνο με άλλο προϊόν και όχι επιστροφής χρημάτων.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1.    Αν ο χρήστης θελήσει να προβεί σε οιαδήποτε παραγγελία ή άλλη συναλλαγή με το κατάστημά μας θα του ζητηθεί να μας γνωρίσει τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι θα του ζητηθεί να δηλωθεί το ονοματεπώνυμο του, ένας τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας, η διεύθυνση χρέωσης της αποστολής, τα στοιχεία τιμολόγησης, και το προσωπικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2.    Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, μόνο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή     της  Οδηγίας     24/2006.
Στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη καταχωρούνται απ’ ευθείας στο τραπεζικό σύστημα και η εταιρεία μας δεν διατηρεί ούτε γνωρίζει κανένα από     τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη.

2.     Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιεί τα στοιχεία του χρήστη μόνο στην περίπτωση κλεισίματος κάποιας παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη και προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη αναφορικά για την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων του, καθώς και για τον τρόπο  και για τον τόπο εκτέλεσης της παραγγελίας του πελάτη.
Η γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων του πελάτη, ερμηνεύεται ως η εκ μέρους του συναίνεση ατα προσωπικά αυτά στοιχεία του να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και μόνο για τους παραπάνω ρητούς αναφερόμενους λόγους, και δηλώνουμε ότι: α) απαιτούμε από το προσωπικό μας και τους συντηρητές της ιστοσελίδας μας να παρέχουν ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών - πελατών για την όποια συναλλαγή, ως άνω αναφέρεται  και β) δεν παρέχουμε και να δεν δημοσιεύουμε σε κανένα τρίτο, τα προσωπικά του στοιχεία, χωρίς την συναίνεσή του, εκτός αν μας ζητηθεί με καθόλα νόμιμο τρόπο, ενδεικτικά αναφέρουμε,  είτε με εισαγγελική εντολή ή τίτλο εκτελεστό ή με δικαστική απόφαση κ.λ.π.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.